Postadresse:

Professor Birkelands vei 34b

1081 Oslo

Tlf: 23 17 24 00

E-post: endomed@endomed.no

ISIRIS engangs cystoskop

Isiris er et  engangs fleksibelt cystoskop med integrert grasper. Isiris kobles til en bærbar skjerm for visualisering og bildeopptak. Isiris gir klinikere muligheten til å fjerne ureterstenter på nesten hvilket som helst sted når som helst.
Med Isiris kan ureterstenter enkelt fjernes av kun en person hvor enn det måtte passe, dette frigjør både kostbar tid, personressurser og behandlings- og operasjonsrom til annen viktig virksomhet. 
Isiris engangs cystoskop er sterilt og klar til bruk og har ingen reprosessering eller vedlikeholdskostnader.