Postadresse:

Professor Birkelands vei 34b

1081 Oslo

Tlf: 23 17 24 00

E-post: endomed@endomed.no

          Kirurgiske instrumenter

 

Endomed AS er en av Norges lendende leverandører av kirurgiske instrumenter. Vi kan levere instrumenter til de fleste kirurgiske disipliner innenfor ØNH, plastikk, kar, generell, ortopedi, nevro, gyn, uro med flere. Våre produktspesialister hjelper deg gjerne med å finne frem til riktig instrument.

 
 

 

Stille AB er en svensk produsent av kirurgiske instrumenter. Stille har over 170 års erfaring fra produksjon og utvikling av kirurgiske instrumenter. Stilles fabrikk ligger i Eskilstuna, en by kjent for sin stålproduksjon.  Stilles instrumenter har 30 års garanti 


Stille arrangerer kurs  i stell og vedlikehold av instrumenter på fabrikken i Eskilstuna 4 ganger i året. Følg linken for informasjon og påmelding:                                                                                          Stille kurs i instrumentvedlikehold