top of page
SIM043_ILL-LO-2C-RZ.jpg

Sjekk og justering av Simeon operasjonslamper.

Video 1:   Bevegelse ved brukket stop-pin. 

                  Meldes til MTA umiddelbart.

Video 2: Normal bevegelse med stop-pin.                                  Kuppel skal ikke kunne dreies helt rundt.

bottom of page