23 17 24 00

Prof. Birkelands vei 34b, 1081 Oslo

  • Facebook - White Circle

InCas Super S.HO.W. Lukket aspirasjonssystem

InCas Super S.HO.W er et lukket system for oppsamling av skyllevæsker under artroskopi, urologi, dialyse og hemofiltrasjon. Kort sagt i alle prosedyrer hvor store væskemengder skal avhendes på en effektiv og lukket hygienisk måte.                                                                             Med InCas Super S.HO.W store oppsamlingstank på 60 liter effektiviseres prosedyren og reduserer arbeidsbelastningen og frigjør ressurser på operasjonsstuen.                               
 
InCas Super S.HO.W er en kostnadseffektiv enhet som ikke krever engangs oppsamlingsposer eller transport og destruksjon av smittevæsker, noe som gir store konstnadsbesparelser og ikke minst sparer miljøet. Kun et dagsett som dekker alle pasienter og kastes som smitteavfall er forbundet med bruken. 

Last ned brosjyre