top of page

InCas Super S.HO.W. 

Incas_logo.png

Lukket aspirasjonssystem

Super SHOW.jpg
InCas Super S.HO.W er et lukket system for oppsamling av skyllevæsker under artroskopi, urologi, dialyse og hemofiltrasjon. Kort sagt i alle prosedyrer hvor store væskemengder skal avhendes på en effektiv og lukket hygienisk måte.                                                                             Med InCas Super S.HO.W store oppsamlingstank på 60 liter effektiviseres prosedyren og reduserer arbeidsbelastningen og frigjør ressurser på operasjonsstuen.                               
 
InCas Super S.HO.W er en kostnadseffektiv enhet som ikke krever engangs oppsamlingsposer eller transport og destruksjon av smittevæsker, noe som gir store konstnadsbesparelser og ikke minst sparer miljøet. Kun et dagsett som dekker alle pasienter og kastes som smitteavfall er forbundet med bruken. InCas Super S.HO.W har flere ulike aspireringshastigheter samt program for sanntid nøytralisering av potensiell infeksiøs væske. Dette for å unngå smitte til personale og at det spres ut i avløpet ved tømming av kammeret. InCas Super S.HO.W krever ingen kostbar teknisk docking, etter siste operasjon med bruk av enheten trilles den enkelt ut på skyllerommet, kobler til vann fra springen og avløp for deretter å legger en kapsel med Optisal N* desinfeksjonsmiddel i et lukket kammer vil enheten bli tømt, skylt og desinfisert ila. 35 minutter.
download.jpg
¹Last ned Optisal N Sikkerhetsdatablad her
download.jpg
² Last ned REACH                     miljødokument her
download.jpg

Mrk. Optisal N desinfeksjons- middel er registrert som medisinsk utstyr i hht. MDR 93/427EEC Klasse IIa. Last ned brosjyre her      

download.jpg
bottom of page