InCas Super S.HO.W. 

Incas_logo.png

Lukket aspirasjonssystem

InCas Super S.HO.W er et lukket system for oppsamling av skyllevæsker under artroskopi, urologi, dialyse og hemofiltrasjon. Kort sagt i alle prosedyrer hvor store væskemengder skal avhendes på en effektiv og lukket hygienisk måte.                                                                             Med InCas Super S.HO.W store oppsamlingstank på 60 liter effektiviseres prosedyren og reduserer arbeidsbelastningen og frigjør ressurser på operasjonsstuen.                               
 
InCas Super S.HO.W er en kostnadseffektiv enhet som ikke krever engangs oppsamlingsposer eller transport og destruksjon av smittevæsker, noe som gir store konstnadsbesparelser og ikke minst sparer miljøet. Kun et dagsett som dekker alle pasienter og kastes som smitteavfall er forbundet med bruken. InCas Super S.HO.W har flere ulike aspireringshastigheter samt program for sanntid nøytralisering av potensiell infeksiøs væske. Dette for å unngå smitte til personale og at det spres ut i avløpet ved tømming av kammeret. InCas Super S.HO.W krever ingen kostbar teknisk docking, etter siste operasjon med bruk av enheten trilles den enkelt ut på skyllerommet, kobler til vann fra springen og avløp for deretter å legger en kapsel med Optisal N* desinfeksjonsmiddel i et lukket kammer vil enheten bli tømt, skylt og desinfisert ila. 35 minutter.
¹Last ned Optisal N Sikkerhetsdatablad her
² Last ned REACH miljødokument her

Mrk. Optisal N desinfeksjonsmiddel er registrert som medisinsk utstyr                i hht. MDR 93/427EEC Klasse IIa. Ta evt. kontakt for Samsvarserklæring.