Postadresse:

Professor Birkelands vei 34b

1081 Oslo

Tlf: 23 17 24 00

E-post: endomed@endomed.no

InCas Super S.HO.W

InCas Super S.HO.W er et lukket system for oppsamling av skyllevæsker under artroskopi, urologi, dialyse og hemofiltrasjon. Kort sagt i alle prosedyrer hvor store væskemengder skal avhendes på en effektiv og lukket hygienisk måte.                                                                             Med InCas Super S.HO.W store oppsamlingstank på 60 liter effektiviseres prosedyren og reduserer arbeidsbelastningen og frigjør ressurser på operasjonsstuen.                               
 
InCas Super S.HO.W er en kostnadseffektiv enhet som ikke krever engangs oppsamlingsposer eller transport og destruksjon av smittevæsker, noe som gir store konstnadsbesparelser og ikke minst sparer miljøet for. Kun et dagsett som dekker alle pasienter og kastes som smitteavfall er forbundet med bruken.