top of page

Laminære renluftsenheter

 

ToulMeditech.png

«Alt som kommer i kontakt med såret er blitt gjort sterilt, med unntak av luften som omgir det»

                                                                                 Whyte 1973

 

Det er mange år siden Dr. Whyte kom med dette utsagnet, men det er fortsatt gjeldende – inntil nå!

 

Med TOUL Meditech laminære renluftsenheter vil luften rundt både operasjonssår og kirurgiske instrumenter holde seg steril. TOUL Meditech laminære renluftsenheter gir en ultraren, horisontal luftstrøm direkte over operasjonssåret og kirurgiske instrumenter. Via et H14 hepafilter tilføres en luftstrøm i en hastighet på 0.4 m/s, (400 m3/t) som filtrerer 99.995 % av alle partikler > 0.3 µm, dette gir en beskyttende barriere over operasjonsfelt og instrumenter (som illustrert på bildene).

 

 

 

Steristay instrumentbord                            

download.jpg

Operio Mobil assistansebord

download.jpg

Operio Ceiling, takhengt

download.jpg

Toul Meditech laminære renluftsenheter kan fås som takhengte eller mobile enheter. De mobile enhetene kan kjøres rett inn på operasjonsrommet og tas umiddelbart i bruk. Enhetene kan settes inn som tiltak i operasjonsmiljøer hvor krav til partikkelkonsen-trasjon ikke er tilfredsstillende, hvor infeksjonsrisikoen er stor, eller hvor det er ønske om å redusere infeksjonsfrekvensen.

 

Touls laminære renluftsenheter gjør det nå mulig å foreta enkle kirurgiske inngrep i lokaliteter som i utgangspunktet ikke planlagt for dette. Et godt eksempel på dette er Intravitreale injeksjoner i øyet som for ikke å beslaglegge kapasitet på operasjonsstuen nå i større grad gjøres på vanlige kontorer (se video).

Oftalomologi

Stadig flere norske sykehus ønsker å frigjøre kapasitet på operajonsstuen til større inngrep. Innen oftalomologi vil det si at mindre inngrep blir gjennomført på polikliniske rom og legekontorer som ikke er beregnet for denne type inngrep. For å bedre luftkvaliteten og oppnå ultrarent miljø tas Operio Mobil derfor stadig oftere i bruk, da spesielt innen intravitreale injeksjoner. 

Nå har en observasjonsstudie fra Nord-Italia blitt publisert i European Journal of Ophthalmology. Der undersøkte de resultatene av øyeinjeksjoner utført på et legekontor med Operio Mobil kontra på en konvensjonell operasjonsstue .

                                     Les studien  her

Horisontal Laminær Air Flow er vesentlig mindre påvirket av fysiske hindre enn

Vertikal Laminær Air Flow. Dette illustreres godt i videoene nedenfor.

Aktiv pasient-oppvarming og innvirkning på laminær flow.

Operasjonslampers innvirkning på laminær flow.

bottom of page