Postadresse:

Professor Birkelands vei 34b

1081 Oslo

Tlf: 23 17 24 00

E-post: endomed@endomed.no

TOUL Meditech laminære renluftsenheter

"Alt som kommer i kontakt med såret er blitt gjort sterilt, med unntak av luften som omgir det"

                                                                                 Whyte 1973

 

Det er mange år siden Dr. Whyte kom med dette utsagnet, men det er fortsatt gjeldende..........inntil nå!

 

Med TOUL Meditech laminære renluftsenheter vil luften rundt både operasjonssår og kirurgiske instrumenter holde seg steril.

TOUL Meditech laminære renluftsenheter gir en ultraren, horisontal luftstrøm direkte over operasjonssåret og kirurgiske instrumenter. Via et H14 hepafilter tilføres en luftstrøm i en hastighet på 0.4 m/s, (400 m3/t) som filtrerer 99.995% av alle partikler > 0.3 µm, dette gir en beskyttende barriere over operasjonsfelt og instrumenter (som illustrert på bildene under).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steristay instrumentbord                   Operia Mobil assistansebord            Operia Ceiling, takhengt

Toul Meditech laminære renluftsenheter kan fås som takhengte eller mobile enheter.    De mobile enhetene kan kjøres rett inn på operasjonsrommet og tas umiddelbart i bruk. Enhetene kan settes inn som tiltak i operasjonsmiljøer hvor krav til partikkelkonsentrasjon ikke er tilfredsstillende, hvor infeksjonsrisikoen er stor eller hvor det er ønske om å redusere infeksjonsfrekvensen.

 

Touls laminære renluftsenheter gjør det nå mulig å foreta enkle kirurgiske inngrep i lokaliteter som i utgangspunktet ikke planlagt for dette. Et godt eksempel på dette er Intravitreale injeksjoner i øyet som for ikke å beslaglegge kapasitet på operasjonsstuen nå i større grad gjøres på vanlige kontorer (se video).

LAF-tak har vært på markedet i mange år og er installert spesielt på ortopediske implantatstuer. Tross at det er basert på samme teknikk ved å tilføre laminær luftstrøm som TOULsine enheter, viser det seg at LAF-tak ikke gir den ønskede virkning med å opprettholde et partikkelfritt miljø. Årsaken er at opersjonslamper, mikroskop og operasjonspersonale skaper et hinder mellom LAF-taket og operasjonssåret som forstyrrer flowen og skaper turbulens som virvler opp partikler i operasjonsfeltet. Likeså viser tester at restvarme fra aktiv pasientoppvarming stiger opp og forstyrrer den laminære flowen med samme konsekvens (se videoer under). 

Aktiv pasientoppvarming og innvirkning på laminær flow.
Operasjonslampers innvirkning på laminær flow.